Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Synopen 10 mg/g mast

kloropiraminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Što se nalazi u ovoj uputi:
  1. Što je Synopen mast i za što se koristi?
  2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Synopen mast?
  3. Kako primjenjivati Synopen mast?
  4. Moguće nuspojave
  5. Kako čuvati Synopen mast?
  6. Sadržaj pakiranja i druge informacije
1. Što je Synopen mast i za što se koristi?

Djelatna tvar Synopen masti je kloropiramin. To je antihistaminik jakog djelovanja. Antihistaminici sprječavaju učinke histamina, tvari koja se stvara u tijelu, a koja sudjeluje u nastanku alergijskih reakcija. Onemogućavajući djelovanje histamina, antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma

Synopen mast se upotrebljava kod kožnih reakcija praćenih svrbežom uslijed uboda insekata i koprivnjače (crveni osip promjenjive veličine i oblika sa svrbežom).

Synopen mast smiruje, odnosno uklanja svrbež već 5-10 minuta nakon primjene te ima i lokalno anestetičko djelovanje.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Synopen mast?

Nemojte primjenjivati Synopen mast:
Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Synopen mast.
Synopen mast ne smijete nanositi na velike površine kože.
Izbjegavajte kontakt lijeka s očima i sluznicama.
Izbjegavajte izlaganje suncu oboljelog dijela kože tretiranog lijekom.

Djeca
Lijek se ne smije primjenjivati u novoroĎenčadi (do mjesec dana starosti). Pri primjeni lijeka u dojenčadi i male djece potreban je poseban oprez i savjetovanje s liječnikom. Ne preporuča se nanošenje na veću površinu kože dojenčadi i male djece.

Drugi lijekovi i Synopen mast
Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.
Tijekom trudnoće i dojenja Synopen mast primjenjuje se samo ako je nužno i to u malim količinama i što kraće. Ako dojite, ne primjenjujte Synopen mast na bradavicama.
Nema podataka o utjecaju Synopen masti na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima
Synopen mast nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Synopen sadrži stearilni alkohol, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat
Synopen mast sadrži stearilni alkohol koji može izazvati lokalne kožne reakcije te metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati alergijske reakcije

3. Kako primjenjivati Synopen mast?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Synopen mast se u tankom sloju nanosi i utrlja u oboljeli dio kože dva ili tri puta na dan. Nakon nanošenja masti oprati ruke (osim u slučaju nanošenja gela na oboljelu kožu ruke)!

Ako se simptomi, uz primjenu Synopen masti, pogoršavaju ili se ne ublaže tijekom 3 dana primjene lijeka, potrebno je savjetovati se s liječnikom.
Ako primijenite više Synopen masti nego što ste trebali
Štetni utjecaj prekomjerne upotrebe Synopen masti nije zabilježen.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Pri primjeni Synopen masti moguća je fotoosjetljivost (osjetljivost kože pri izlaganju suncu) te reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije), posebno na koži (npr. osip).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Synopen mast?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Dodatne informacije

Što Synopen mast sadrži
Djelatna tvar Synopen masti je kloropiraminklorid.
1 g Synopen masti sadrži 10 mg kloropiraminklorida.
Pomoćne tvari su: stearatna kiselina, tvrdi parafin, bijeli vosak, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, oksikinolinsulfat, glicerol, trolamin, natrijev laurilsulfat, etilenglikolmonopalmitostearat, stearilni alkohol, amonijak , koncentrirana otopina, pročišćena voda.

Kako Synopen mast izgleda i sadržaj pakiranja?
Synopen mast je bijele boje.
Synopen mast dostupna je u pakiranju od jedne aluminijske tube, u kutiji, koja sadrži 20 g masti.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2018.